De rol van NLP

NLP is een communicatiemodel dat ervan uitgaat dat iedere mens dezelfde psychische structuur heeft, zoals iedere mens ook dezelfde fysieke componenten heeft. De wijze waarop iedere individu echter omgaat met die psychische structuur is volstrekt uniek. Ervaringen en waarnemingen zijn subjectief. Dit betekent bijvoorbeeld dat iets waar de ene persoon gemakkelijk overheen stapt voor de andere persoon juist een probleem kan zijn. Dit maakt ook dat iedere persoon op een andere manier interactie heeft met zijn of haar omgeving, met alle ellende of juist successen van dien.

Voor meer informatie over NLP verwijzen wij naar:  
 

Login Form