Wat is Counseling?

 

Counseling is een begeleidingsvorm die zich richt op mensen met uiteenlopende hulpvragen. Belangrijk hierbij is dat de counseler niet probleemgericht maar oplossingsgericht te werk gaat. De counseler heeft daarbij oog, oor en gevoel voor de hele mens en hoe deze mens functioneert in zijn of haar omgeving. Daarbij werkt de counseler vanuit de overtuiging dat iedere persoon weet wat goed voor hem of haar is en daarmee ook de bronnen in zich heeft om dat wat als probleem ervaren wordt, aan te pakken. Bij deze mensgerichte benadering wordt vooral de waarde onderkend van het contact tussen counseler en cliënt. Naarmate de kwaliteit van dit contact beter is, zullen counseler en cliënt in het begeleidingstraject gezamenlijk meer bereiken. Technieken en interventies spelen hierbij een ondersteunende rol.

De kernwaarden van Counseling zijn:

Affectie
: Mensen werkelijk kunnen horen en zien, waardoor zij zich bevestigd voelen in hun unieke "zijn". 
Integratie: Heden en verleden met elkaar verbinden in een actie die gericht is op balans, groei en persoonlijk leiderschap.
Relatie: Een optimale verbinding tussen mensen leidt tot synergie.  
Creativiteit: De bron van mogelijkheden om menselijke patronen te doorbreken of juist te onderhouden. 

 

Login Form